Piaskowanie i śrutowanie – porównanie metod

Zarówno śrutowanie, jak i piaskowanie są popularnymi metodami przeprowadzania oczyszczania elementów stalowych, których powierzchnia przygotowywana jest do dalszych prac, na przykład lakierniczych. Choć obie metody są podobne i dają zbliżony efekt, są między nimi różnice. Na czym one polegają?


Czym jest piaskowanie?

Piaskowanie jest metodą obróbki strumieniowo-ściernej, polegającej na oczyszczaniu metalowego elementu z zanieczyszczeń i nierówności z użyciem silnego strumienia powietrza lub cieczy połączonego z materiałem ściernym, jakim jest piasek. Dzięki właściwościom ściernym piasku i siłą, z jaką jest on stosowany, powierzchnia może być oczyszczona nawet w trudno dostępnych miejscach czyszczonego materiału. To ogromna zaleta, która ułatwia pracę profesjonalnym lakierniom. Dzięki piaskowaniu można bowiem skutecznie i stosunkowo szybko przygotować podłoże do malowania.


Czym jest śrutowanie?

Śrutowanie jest procesem podobnym do piaskowania. W zasadzie można uznać je za odmianę piaskowania. Różnica polega na użyciu innego materiału ściernego. W śrutowaniu piasek zastąpiony jest śrutem w postaci szklanych kulek lub korundu. Śrutowanie może odbywać się metodą pneumatyczną lub wirnikową. Ze względu na charakter prac i rodzaj użytego ścierniwa, śrutowanie odbywa się w zamkniętych, specjalnie przystosowanych pomieszczeniach. To zapewnia nie tylko bezpieczeństwo pracowników, ale również stwarza możliwość do odzyskiwania ścierniwa, które może być używane wielokrotnie.


Różnica pomiędzy piaskowaniem a śrutowaniem

Obie metody są równie skuteczne i mogą być stosowane do oczyszczania metali. Piaskowanie wytwarza szkodliwe pyły, więc pracownik je wykonujący musi być odpowiednio zabezpieczony. Do śrutowania konieczne jest odpowiednio przystosowane pomieszczenie. Jego wielkość determinuje możliwości. Niektóre pomieszczenia do śrutowania są bardzo duże i umożliwiają oczyszczanie nawet ogromnych elementów. Czasem jednak wielkość pomieszczenia, jakim dysponuje dany wykonawca, pozwala na śrutowanie tylko mniejszych elementów. Obie metody skutecznie oczyszczają i przygotowują metalowe części do dalszej obróbki.