Lakierownie stali - CERTYFIKAT QUALISTEELCOAT

Qualisteelcoat to międzynarodowy znak jakości dla stali powlekanej, opracowany specjalnie w celu utrzymania jakość powlekania na nowych konstrukcjach stalowych i urządzeniach, zbudowanych lub użytkowanych w mniej lub bardziej korozyjnych warunkach, zgodnie z normą ISO 12944-2.

Specyfikacje Qualisteelcoat określają poziom jakości, który w celu otrzymania znaku Qualisteelcoat musi być spełniony zarówno przez obróbkę wstępną, jak i systemy powłokowe. Określają one również procedury nałożone na wykonawcę powłok zobowiązanego znakiem Qualisteelcoat.

Licencja udzielona wykonawcy powłok lub atest układu powlekania są związane z korozyjnością środowiska, jak opisano w ISO 12944-2. Rozpatrywane będą tylko powłoki ochronne o wysokich właściwościach wytrzymałościowych. Poziom badania odpowiada każdej kategorii korozyjności, na przykład liczba godzin badań korozyjności. Zarówno system powłokowy jak i wykonawca powłok mogą uzyskać znak jakości dla danej kategorii korozyjności. Znak jakości jest również ważny i może być używany dla niższych kategorii korozyjności. Zbadany system jest wskazany w certyfikacie.