Rodzaje obróbki strumieniowo-ściernej

Obróbka strumieniowo-ścierna polega na oczyszczeniu powierzchni ścierniwem wprawianym w ruch w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności farby. Jest to jeden z etapów malowania proszkowego. W tym wpisie dowiesz się, czym się charakteryzują poszczególne rodzaje obróbki strumieniowo-ściernej.

 

Podział obróbki ściernej i rodzaje ścierniwa 

Wyrzucanie ścierniwa w obróbce strumieniowej można podzielić na trzy rodzaje. W obróbce wirnikowej używa się turbin wyposażonych w łopatki rzutowe. Obróbkę pneumatyczną przeprowadza się za pomocą strumienia powietrza. W obróbce podciśnieniowej stosuje się głowicę ssącą, która przylega do powierzchni i w ten sposób zbiera ścierniwo oraz zanieczyszczenia. Pod względem stopnia oczyszczenia powierzchni wyróżnia się:

  • obróbkę lekką (zgrubną) usuwającą smary, oleje, pył, brud, zgorzelinę, rdzę i stare powłoki;
  • obróbkę dokładną usuwającą zanieczyszczenia do 80% powierzchni
  • bardzo dokładną usuwającą oczyszczenia do 95% powierzchni (powstała powierzchnia jest jednorodnie gładka).

Wyróżnia się także ścierniwa jednorazowego lub wielokrotnego użytku. Do pierwszej grupy należą piasek naturalny i kwarcowy oraz żużel. Wielokrotnie można używać śrutu żeliwnego i staliwnego, drutu stalowego, płatków z ciętej blachy, korundu oraz kulek szklanych (do aluminium i stali). W zależności od wybranego ścierniwa można uzyskać różne stopnie chropowatości.

Piaskowanie 

Piaskowanie polega na czyszczeniu powierzchni za pomocą ścierniwa wyrzucanego z piaskarki o ciśnieniu od 3 do 8 bar. Uzyskany efekt jest podobny do oszlifowania, jednak obrobiona powierzchnia jest równiejsza, a jej szorstkość wpływa na lepszą przyczepność farby. Cały proces można podzielić na 3 etapy. W pierwszym usuwa się stare powłoki malarskie, rdzę i inne zanieczyszczenia. Następnie powierzchnia zostaje ujednolicona. Ostatni etap to nadanie odpowiedniej chropowatości. Piaskowanie wykorzystuje się przede wszystkim w branży motoryzacyjnej m.in. do oczyszczania felg i elementów karoserii.

Śrutowanie 

Odmianą piaskowania jest śrutowanie, które przeprowadza się w specjalnych zamykanych pomieszczeniach zwanych kabinami śrutowniczymi, Mają one zapobiec wydostawaniu się zanieczyszczeń na zewnątrz. Kabiny zapewniają odpowiednią higienę pracy i do tego umożliwiają odzysk ścierniwa. Materiałem ściernym jest śrut przeważnie w formie szklanych kulek. W zależności od rodzaju ścierniwa śrutowanie można przeprowadzić w celu wygładzania lub nadania chropowatości, co z kolei zwiększy przyczepność farb, lakierów i powłok galwanicznych.

Korundowanie 

Korundowanie polega na ścieraniu wierzchniej warstwy za pomocą korundu syntetycznego o ostrych zakończeniach. Korund jest to pospolity minerał będący tlenkiem glinu, którego granulki są pozbawione jakichkolwiek jonów metali. Dlatego właśnie ten materiał nie może spowodować działań korozyjnych. Korundowanie stosuje się do uzyskania optymalnego poziomu adhezji. Obróbka ścierna tym materiałem umożliwia zmatowienie lub satynowanie elementów stali nierdzewnych i szlachetnych, stali wysokostopowych, tworzyw sztucznych, a nawet drewna.