Śrutowanie metali – nowoczesna technika czyszczenia

Istnieje kilka metod oczyszczania metali. Szczególną popularnością cieszą się przede wszystkim śrutowanie i piaskowanie. Niezależnie od wybranej technologii, celem zastosowanej techniki jest oczyszczenie metalu lub ukształtowanie danej powierzchni w określony sposób. W efekcie powierzchni powinna być pozbawiona zbędnych zanieczyszczeń. Warto dodać, że powierzchnia poddana oczyszczaniu po procesie charakteryzuje się określoną szorstkością, która ułatwia późniejsze malowanie. Piaskowanie jest procesem technologiczny, polegającym na zastosowaniu materiału ściernego w strumieniu sprężonego powietrza albo cieszy. Piaskowanie umożliwia dokładne oczyszczenie trudno dostępnych miejsc oraz zakrzywionych powierzchni, których oczyszczenie z wykorzystaniem innej metody byłoby trudniejsze.


Czym jest śrutowanie

Śrutowanie można zakwalifikować jako rodzaj piaskowania. Odmienna nazwa tej metody związana jest z wykorzystaniem zastosowanego materiału. W tej technologii wykorzystuje się specjalny śrut w postaci kulek szklanych lub korundu. Śrutowanie metali powinno być wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, które pozwalają na minimalizację zanieczyszczeń, ale także, na późniejszy odzysk zastosowanego śrutu. W zależności od metody pozyskiwanej energii wyróżnia się śrutowanie pneumatyczne lub wirnikowe. Proces śrutowania czyści, poleruje i wzmacnia metal. Wykonuje się je, aby pozbyć się rdzy, farb i lakierów. Po wykonanym śrutowaniu stalowa powierzchni będzie gładka i gotowa pod dalszą jej obróbkę. Warto podkreślić, że śrutowanie uznaje się za metodę, która spełnia wyższe wymogi jakościowe niż piaskowanie. Taki stan rzeczy przyczynia się do lepszej ochrony środowiska.


Bezpieczeństwo pracy

Podobnie, jak w przypadku piaskowania, podczas śrutowania należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Mimo wykorzystania innych materiałów nadal drobinki odpryskującej farby czy materiału czyszczącego mogą dostawać się do płuc, a w rezultacie prowadzić do rozwoju choroby pylicznej. Dlatego osoby wykonujące proces muszą być wyposażone w ubrania ochronne.