Zabezpieczenie metali przed korozją

Korozja jest procesem stopniowego niszczenia struktury metalu w wyniku chemicznych reakcji ze składnikami otoczenia lub procesów elektrochemicznych. W wielu przypadkach kierunek przemian i ich szybkość zależy od czynników fizycznych lub mikrobiologicznych. Korozja zwana jest również utlenianiem materiału. Tlen styka się z powierzchnią i zależnie od warunków panujących w danym miejscu, prędzej czy później zaczyna się proces korodowania. Na powierzchni metalowych elementów tworzy się z czasem rdza – porowata, krucha warstwa, składająca się przede wszystkim z uwodnionego tlenku żelaza. Procesowi korozji sprzyjają przede wszystkim warunki atmosferyczne, takie jak duża wilgotność oraz opady. Rdzy sprzyja także osiadanie zanieczyszczeń i naprężeń, pochodzących od sił zewnętrznych. Poważne znaczenie ma również skład środowiska korozyjnego.


Metody ochrony przed korozją

Aby zabezpieczyć metalowe przedmioty przed korozją, najlepiej zastosować opóźniacze korozji. Dzięki wykorzystaniu warstwy ochronnej, zaopatrzonej w dopasowane do środowiska środki ochrony można opóźnić procesy rdzewienia. Ponadto można przeprowadzić odpowiednie zabiegi zabezpieczające przed korozją. Wśród nich znaleźć można ochronę anodową, katodową, protektorową, chemiczną, natryskiwanie bądź metalizowanie.


Malowanie proszkowe jako ochrona przed korozją

Doskonałą ochronę przed korozją stanowi pomalowanie elementów przy wykorzystaniu metody malowania proszkowego. Lakierowanie proszkowe polega na naelektryzowaniu cząsteczek specjalnej farby proszkowej, a następnie naniesieniu farby na malowaną powierzchnię. Kolejnym etapem jest nagrzewanie jej do 160 – 200 stopni Celsjusza. Wskutek tego farba ulega stopnieniu i polimeryzacji. Powstająca w ten sposób powłoka odporna jest na korozję, chemikalia oraz uszkodzenia mechaniczne. Ważnym etapem, który poprzedza lakierowanie proszkowe, jest oczyszczenie oraz wyrównanie powierzchni metalu. W tym celu wykorzystuje się najczęściej metodę piaskowania. W jej wyniku czyszczona powierzchnia wyrównuje się i uzyskuje szorstkość niezbędną do zastosowania farby proszkowej. Warto wspomnieć, że rezultatem piaskowania jest także zmiana wiązań cząsteczkowych, co wzmacnia efekt antykorozyjny i zwiększa wytrzymałość metalu.